Public company profile

Company information

Name and description

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Økonomi- og styringsavdelingen, Anskaffelsesseksjonen
Department: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Økonomiavdelingen, Anskaffelsesseksjonen
Organisation no (or VAT): 889640782
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har ca. 14000 ansatte over hele landet og ca. 2,8 millioner av befolkningen som brukere. Etaten forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger av arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte mm. For mer informasjon om NAV, se www.nav.no

Contact information

Postboks 5, St Olavs plass
0130
OSLO
Norway

Contact person

Tor Harald Løvstad
+47 21071000
+47 97647669
+47 21071010

Buyer profile

Sector:
  • General procurement
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions