Public company profile

Company information

Name and description

Posten Norge AS
Department: Posten Norge AS
Organisation no (or VAT): 984661185
Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innen post, kommunikasjon og logistikk i Norden

Contact information

Biskop Gunnerus gt. 14A
0001
Oslo
Norway

Contact person

Konsernstab Innkjøp
+47 23149000