Public company profile

Company information

Name and description

Bergen kommune
Department: Bergen kommune
Organisation no (or VAT): 964338531
Bergen by ble grunnlagt på en grønn slette mellom fjellene for over 900 år siden. I dag bor der 267.950 innbyggere - og byen er fortsatt nokke for seg sjøl. Kommunen sine tjenester berører folks hverdag - blant annet innen barnehage og skole, helse- og omsorg, tekniske tjenester, kultur, idrett og friluftsliv.

Contact information

Postboks 7700
5020
Bergen
Norway

Contact person

Laila Hope
+47 05556
Bergen kommune

Public documents

No documents uploaded