Public company profile

Company information

Name and description

Oppegård kommune
Department: jus og administrasjon
Organisation no (or VAT): 944384081
Oppegård kommune er en kommune tilhørende Akershus fylke. Kommunen er en miljøkommune og det satses på miljøvennlige løsn Kommunesenteret er Kolbotn. Fokusområder er folkehelse, miljø og samfunn, brukere av kommunale tjenester, medarbeidere og arbeidsformer og økonomi.Brukere av kommunale tjenester skal tilbys tjenester i nødvendig omfang og kvalitet som fremmer trygghet og selvstendighet i form av tilstrekkelig tjenestetilbud, god kvalitet og avklart forventningsnivå, trygghet og selvstendighet

Contact information

Kolbotnvn 30
1411
Kolbotn
Norway

Contact person

Berit Bystrøm
+47 66819090

Public documents

No documents uploaded