Public company profile

Company information

Name and description

Statsbygg Hovedkontor
Department: Statsbygg Hovedkontor
Organisation no (or VAT): 971278374
Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg skal gi råd ved kjøp og leie av lokaler, være byggherre på vegne av staten og sørge for god forvaltning av eiendommene som er knyttet til den statlige husleieordningen. Statsbygg skal også sikre statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekter. Statsbygg har 860 ansatte. Hovedkontor er i Oslo og regionkontorene i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Contact information

Postbok 8106 Dep. (Biskop Gunnerusgt. 6)
0032
Oslo
Norway

Contact person

Frode Aamodt
+47 81555045
+47 22954001
Statsbygg Hovedkontor

Buyer profile

Sector:
  • General procurement
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Economic and financial affairs
  • [Bygg og anlegg]