Public company profile

Company information

Name and description

Larvik kirkelige fellesråd
Department: Larvik kirkelige fellesråd
Organisation no (or VAT): 976990803
Larvik Kirkelige Fellesråd er en offentlig og selvstendig juridisk enhet.Utenom ansvar for kirkelig virksomhet i Larvik Kommune, har Larvik Kirkelige Fellesrådet disponeringsrett av all kirkelig eiendom, med ansvar for drift og vedlikehold av kirkegårder, og bygningsmasse.

Contact information

Romberggata 4
3256
Larvik
Norway

Contact person

Øystein Langerud
+47 33173000
+47 98253321
+47 33130722

Public documents

No documents uploaded