Public company profile

Company information

Name and description

Justis- og beredskapsdepartementet
Department: Justis- og beredskapsdepartementet
Organisation no (or VAT): 972417831
Justis- og beredskapsdepartementet har omtrent 350 ansatte fordelt på 9 avdelinger, statsrådsseksjonen, kommunikasjonsenheten og internasjonalt sekretariat.

Contact information

Postboks 8005 Dep
0030
Oslo
Norway

Contact person

Bernt Jansrud
+47 90560762

Public documents

No documents uploaded