Public company profile

Company information

Name and description

Reno-Vest Produksjon AS
Department:
Organisation no (or VAT): 912209571
Reno-Vest Husholdning AS skal ivareta eiernes lovpålagte ansvar for husholdningsrenovasjon et forurensningsloven på grunnlag av tildelt enerett, samt kunne utøve de samme oppgaver for øvrige norske kommuner. Selskapet skal også være leverandør av avfallstjenester til både private og offentlige oppdragsgivere, herunder blant annet tjenester knyttet til mottak og behandling av avfall fra næringsliv og husholdninger.

Contact information

Ramnflauget
8416
Sortland
Norway

Contact person

Tage Ellingsen
+47 76112900

Public documents

No documents uploaded