Public company profile

Company information

Name and description

RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD
Department:
Organisation no (or VAT): 976987772
Den norske kirke, Ringsaker kirkelige fellesråd Ringsaker kommune ligger på østsiden av Mjøsa, mellom Hamar og Lillehammer, og har ca. 34 207 innbyggere. Ringsaker er et eget prosti som er inndelt i 6 sokn og har 10 kirker med tilhørende gravplasser. Vi har kontorer både i Moelv og Brumunddal. Kirkevergekontoret er lokalisert i moderne kontorer i Moelv og samlokalisert med prosten i Ringsaker. www.kirken-ringsaker.no Vi har ca. 30 ansatte, en omsetning i drift på ca.26 millioner / årlig

Contact information

Postboks 195
2391
Moelv
Norway

Contact person

Kai Ove Berg
+47 95223205
RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD

Public documents

No documents uploaded