Public company profile

Company information

Name and description

Helgeland Kraft AS
Department: Helgeland Kraft AS
Organisation no (or VAT): 844011342
Helgeland Kraft AS skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle kjernevirksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi samt annen aktivitet med naturlig tilknytning. Helgeland Kraft er organisert med en divisjonsstruktur for forretningsområdene kraftproduksjon, sluttbrukersalg og nett. Bedriften er sertifisert ihht. NS-ISO 9001/14001 og har høy fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid. I nasjonal målestokk er Hel

Contact information

Postboks 702
8654
Mosjøen
Norway

Contact person

Tommy Thrana
+47 75100000

Public documents

No documents uploaded