Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

15-BYM-2014 konkurransegrunnlag.docx

1 56 25/02/2014 11:02:06

15-BYM-2014 Bilag A Tilbudsbrev.doc

1 35 25/02/2014 11:02:42

15-BYM-2014 Bilag B Kontraktsutkast.docx

1 8548 25/02/2014 11:03:01

Nytt bilag C 15-BYM-2014 Bilag C Grunnlag for evaluering økonomi.xls

2 35 27/02/2014 13:24:56

15-BYM-2015 Bilag D Grunnlag for evaluering av kvalitet.xls

1 51 25/02/2014 11:03:37

15-BYM-2014 Vedlegg A Kravspesifikasjon_utgave 4 mars 2015 (2).pdf

2 484 04/03/2014 14:30:59

15-BYM-2014 Vedlegg B Oppstillingsplasser og reklameflater f...pdf

1 1769 25/02/2014 11:04:11

15-BYM-2015 Vedlegg C Oppstillingsplasser og reklameflater f...pdf

1 1729 25/02/2014 11:04:24

15-BYM-2015 Vedlegg D 1 Saksfremlegg-PBE.pdf

1 3108 25/02/2014 11:04:37

15-BYM-2015 Vedlegg D 2 Saksfremlegg.pdf

1 131 25/02/2014 11:05:43

15-BYM-2015 Vedlegg D 3 Vedtak.pdf

1 143 25/02/2014 11:06:06

15-BYM-2014 vedlegg E Ruters håndbok for overflatetrafikken....docx

1 144 25/02/2014 11:06:30

15-BYM-2014 Vedlegg D Skilt-og reklameplan for Oslo.pdf

1 8169 25/02/2014 11:06:46

15-BYM-2014 Vedlegg F Krav til strømtilkobling for bymøbler....docx

1 32 25/02/2014 11:07:20

Ny fil Bilag A 15-BYM-2014 Tilbudsbrev

(15-BYM-2014 Bilag A Tilbudsbrev - ny fil bilag A.doc)
1 47 27/02/2014 08:31:11

Ny fil Bilag D 15-BYM-2014 Grunnlag for evaluering av kvalitet

(15-BYM-2015 Bilag D Grunnlag for evaluering av kvalitet - ny fil Bilag D.xls)
1 38 27/02/2014 08:33:34

1 1 koordinater bysykkelstativ.xlsx

1 14 04/03/2014 14:42:22

1 2 koordinater leskur Oslo kommune.xlsx

1 40 04/03/2014 14:42:43

1 3 koordinater leksur SVRØ.xlsx

1 9 04/03/2014 14:43:17

15-BYM-2015 1 oppdatering.pdf

1 81 04/03/2014 14:44:05

Spørsmål og svar per 11.3.2014 - til konkurranse 15-BYM-2014 Reklamefinansierte bymøbler i Oslo .pdf

1 183 11/03/2014 13:18:05

Spørsmål og svar per 18.3.2014 - til konkurranse 15-BYM-2014 Reklamefinansierte bymøbler i Oslo.pdf

1 81 24/03/2014 07:43:05

Spørsmål og svar per 25.3.2014 - til konkurranse 15-BYM-2014 Reklamefinansierte bymøbler i Oslo.pdf

1 7 28/03/2014 07:34:04

Oppdatering av konkurransegrunnlag av 2 april 2014.docx

1 13 03/04/2014 22:37:26

Svar på spørsmål fra leverandør 2 april 2014.docx

1 15 03/04/2014 22:37:48

Spørsmål og svar per 8.4.2014 - til konkurranse 15-BYM-2014 Reklamefinansierte bymøbler i Oslo.pdf

2 4 08/04/2014 13:17:26

Spørsmål og svar per 7.4.2014 til konkurranse 15-BYM-2014.pdf

1 4 08/04/2014 14:22:02

Vedlegg Månedlige uttak og antall sykler 2011-2013 - 15-BYM-2014.xlsx

1 13 08/04/2014 14:22:38

Spørsmål og svar til konkurranse 15-BYM-2014 per 09.05.2014.pdf

1 22 09/05/2014 12:57:39