Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

Avtale om levering av aviser i abonnement på lørdager

(Avtale Doffin.docx)
1 46 20/01/2016 16:13:44

Kravspesifikasjon

(Kravspesifikasjon Doffin.docx)
1 26 20/01/2016 16:14:08

Vedlegg A oppdatert versjon

(Vedlegg A oppdatert.csv)
2 3 08/03/2016 12:37:42

Vedlegg B oppdatert versjon

(Vedlegg B oppdatert.csv)
2 11401 08/03/2016 12:38:33

Bilag C til kravspesifikasjon

(vedlegg 3 enkeltadresser med forretningsbygg som ikke er dekket.csv)
1 4699 20/01/2016 16:16:01

Bilag D til kravspesifikasjon

(vedlegg 4 adresser som ikke har lørdagsdistribusjon per 1 januar 2016.csv)
1 9 20/01/2016 16:16:24

Mal for forpliktelseserklæring

(Mal for forpliktelseserklæring Doffin.docx)
1 25 20/01/2016 16:16:59

Tilbudsinnbydelse

(Tilbudsinnbydelse 2 Doffin.docx)
1 48 20/01/2016 16:36:15

Svar på spørsmål 1 til 3

(spørsmål 1 til 3.docx)
1 19 22/02/2016 13:03:55

Vedlegg svar til spørsmål 1

(vedlegg til spørsmål 1.xlsx)
1 18 22/02/2016 13:04:28

Spørsmål 4 til 6

(svar på spørsmål 4 til 6.docx)
1 19 01/03/2016 14:23:44

Svar på spørsmål 7 og 8

(svar på spørsmål 7 og 8.docx)
1 20 08/03/2016 12:41:27

Vedlegg A2 postbokspostnummer i geografien til vedlegg A

(Vedlegg A2 Postbokspostnummer i vedlegg A-områder.csv)
1 1 08/03/2016 12:42:09

Svar på spørsmål 9 til 13

(svar på spørsmål 9 til 11 til Doffin.docx)
1 21 17/03/2016 16:18:42