Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

Invitasjon til dialogkonferanse - bussmateriell.pdf

1 200 01/07/2016 11:54:47

OPPDATERT Invitasjon til dialogkonferanse - bussmateriell.docx

1 25 06/07/2016 09:51:28

Invitasjon til en-til-en møter bussanbud 2019 - bussoperatører.pdf

1 156 12/09/2016 10:23:42

Agenda En-til-en møte med bussoperatører - Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029.docx

2 62 11/10/2016 14:52:43

Prosedyreregler v1.pdf

1 530 10/10/2016 15:40:00

Prosedyrereglene Bilag 2 Tilbudsskjema v1.xlsx

1 38 10/10/2016 15:40:03

Vedlegg 01 Oppdragsbeskrivelsen v1.pdf

1 341 10/10/2016 15:40:06

Vedlegg 02 Materiellbeskrivelse v1.pdf

1 670 10/10/2016 15:40:07

Vedlegg 02 Materiellbeskrivelse Bilag 2.1 Design bybuss v1.pdf

1 3604 10/10/2016 15:40:08

Vedlegg 03 Rutebeskrivelsen v1.pdf

1 1126 10/10/2016 15:40:09

Vedlegg 03 Rutebeskrivelsen Bilag 3.1 Ruteproduksjon per uke v1.pdf

1 53 10/10/2016 15:40:10

Vedlegg 03 Rutebeskrivelsen Bilag 3.2 Arbeidskjøreplaner v1.pdf

1 3448 10/10/2016 15:40:13

Vedlegg 03 Rutebeskrivelsen Bilag 3.3 Turtyper v1.pdf

1 2420 10/10/2016 15:40:17

Vedlegg 03 Bilag 3.4.2 Kart Stamlinjer.pdf

1 35976 10/10/2016 15:40:20

Vedlegg 03 Bilag 3.4.3 Kart Ordinærelinjer.pdf

1 35219 10/10/2016 15:40:22

Vedlegg 03 Bilag 3.4.4 Kart Bynære og distriktslinjer.pdf

1 43994 10/10/2016 15:40:24

Vedlegg 03 Bilag 3.4.5 Kart Arbeids og lokalelinjer.pdf

1 47673 10/10/2016 15:40:26

Vedlegg 03 Rutebeskrivelsen Bilag 3.5 Holdeplasser v1.pdf

1 1430 10/10/2016 15:40:28

Vedlegg 04 Anleggsbeskrivelsen v1.pdf

1 179 10/10/2016 15:40:35

Vedlegg 04 Anleggsbeskrivelsen Bilag 4.1 Sjåførfasiliteter v1.pdf

1 205 10/10/2016 15:40:38

Vedlegg 04 Anleggsbeskrivelsen Bilag 4.3 Kart Sandmoen Depot v1.pdf

1 821 10/10/2016 15:40:41

Vedlegg 04 Anleggsbeskrivelsen Bilag 4.4 Kart Sorgenfri Depot v1.pdf

1 2782 10/10/2016 15:40:45

Vedlegg 05 Godtgjørelse og gebyr v1.pdf

1 175 10/10/2016 15:40:48

Vedlegg 06 Incitamentsordning v1.pdf

1 296 10/10/2016 15:40:50

Vedlegg 03 Bilag 3.4.1 Kart Superbuss tverrlinjer.pdf

1 1207 10/10/2016 16:20:36

Vedlegg 00 Kontrakt v1.pdf

1 207 11/10/2016 15:29:43

Informasjon - Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029.pdf

1 142 01/11/2016 12:32:06

AtB presentasjon dialogmøter med operatørselskap -Bussanbud Stor-Trondheim 2019.pdf

1 646 01/11/2016 12:33:17

20.12.16 Informasjon vedrørende Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029.pdf

1 123 20/12/2016 13:08:57