Publication FolderĀ 

Register interest before you can receive updates on documents.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

Invitasjon til dialogkonferanse - bussmateriell.pdf

1 200 01/07/2016 11:54:47

OPPDATERT Invitasjon til dialogkonferanse - bussmateriell.docx

1 25 06/07/2016 09:51:28

Invitasjon til en-til-en møter bussanbud 2019 - bussoperatører.pdf

1 156 12/09/2016 10:23:42

Agenda En-til-en møte med bussoperatører - Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029.docx

2 62 11/10/2016 14:52:43

Prosedyreregler v1.pdf

1 530 10/10/2016 15:40:00

Prosedyrereglene Bilag 2 Tilbudsskjema v1.xlsx

1 38 10/10/2016 15:40:03

Vedlegg 01 Oppdragsbeskrivelsen v1.pdf

1 341 10/10/2016 15:40:06

Vedlegg 02 Materiellbeskrivelse v1.pdf

1 670 10/10/2016 15:40:07

Vedlegg 02 Materiellbeskrivelse Bilag 2.1 Design bybuss v1.pdf

1 3604 10/10/2016 15:40:08

Vedlegg 03 Rutebeskrivelsen v1.pdf

1 1126 10/10/2016 15:40:09

Vedlegg 03 Rutebeskrivelsen Bilag 3.1 Ruteproduksjon per uke v1.pdf

1 53 10/10/2016 15:40:10

Vedlegg 03 Rutebeskrivelsen Bilag 3.2 Arbeidskjøreplaner v1.pdf

1 3448 10/10/2016 15:40:13

Vedlegg 03 Rutebeskrivelsen Bilag 3.3 Turtyper v1.pdf

1 2420 10/10/2016 15:40:17

Vedlegg 03 Bilag 3.4.2 Kart Stamlinjer.pdf

1 35976 10/10/2016 15:40:20

Vedlegg 03 Bilag 3.4.3 Kart Ordinærelinjer.pdf

1 35219 10/10/2016 15:40:22

Vedlegg 03 Bilag 3.4.4 Kart Bynære og distriktslinjer.pdf

1 43994 10/10/2016 15:40:24

Vedlegg 03 Bilag 3.4.5 Kart Arbeids og lokalelinjer.pdf

1 47673 10/10/2016 15:40:26

Vedlegg 03 Rutebeskrivelsen Bilag 3.5 Holdeplasser v1.pdf

1 1430 10/10/2016 15:40:28

Vedlegg 04 Anleggsbeskrivelsen v1.pdf

1 179 10/10/2016 15:40:35

Vedlegg 04 Anleggsbeskrivelsen Bilag 4.1 Sjåførfasiliteter v1.pdf

1 205 10/10/2016 15:40:38

Vedlegg 04 Anleggsbeskrivelsen Bilag 4.3 Kart Sandmoen Depot v1.pdf

1 821 10/10/2016 15:40:41

Vedlegg 04 Anleggsbeskrivelsen Bilag 4.4 Kart Sorgenfri Depot v1.pdf

1 2782 10/10/2016 15:40:45

Vedlegg 05 Godtgjørelse og gebyr v1.pdf

1 175 10/10/2016 15:40:48

Vedlegg 06 Incitamentsordning v1.pdf

1 296 10/10/2016 15:40:50

Vedlegg 03 Bilag 3.4.1 Kart Superbuss tverrlinjer.pdf

1 1207 10/10/2016 16:20:36

Vedlegg 00 Kontrakt v1.pdf

1 207 11/10/2016 15:29:43

Informasjon - Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029.pdf

1 142 01/11/2016 12:32:06

AtB presentasjon dialogmøter med operatørselskap -Bussanbud Stor-Trondheim 2019.pdf

1 646 01/11/2016 12:33:17

20.12.16 Informasjon vedrørende Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029.pdf

1 123 20/12/2016 13:08:57