Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

Doffin-kunngjøring, E39 Masfjordtunnelen tunneloppgradering.pdf

1 87 28/03/2017 13:11:45

Konkurransegrunnlag E 39 Masfjordtunnelen 4.1.pdf

4 2478 10/05/2017 14:03:54

D2-1 Tegningshefte E39 Masfjordtunnelen.pdf

1 31546 28/03/2017 11:55:37

D2-2 SHA-plan E 39 masfjordtunnelen.pdf

1 612 28/03/2017 11:56:00

D2-3 Rapport utbedring av Masfjordtunnelen.pdf

1 1410 28/03/2017 11:56:28

E 39 masfjordtunnelen gab-fil.gab

2 3176 10/05/2017 13:59:52

E 39 Masfjordtunnelen xml-fil

(Masfjordtunnelen090517.xml)
2 2181 10/05/2017 14:01:32

ESPD-skjema.xml

1 129 28/03/2017 11:59:45

ESPD-skjema.pdf

1 83 28/03/2017 12:00:07

Svarskjema Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer.docx

1 33 28/03/2017 12:02:22

Svarskjema E2-Firmaopplysninger.doc

1 72 28/03/2017 12:04:39

Svarskjema E4-Prisskjema.doc

1 58 28/03/2017 12:05:23

Svarskjema E5-Tilbudsskjema.doc

1 33 28/03/2017 12:05:26

Masfjordtunnelen - Nettverk skisse.pdf

1 155 28/03/2017 12:11:41

Masfjordtunnelen - Nødstyrepanel.pdf

1 636 28/03/2017 12:11:48

Håndbok N500.pdf

1 2084 28/03/2017 12:11:45

NA rundskriv 2013 04 tiltak for å unngå sprengningsulykker.pdf

1 54 28/03/2017 12:10:43

NA-rundskriv 2014_6 Avklaringer og nye bestemmelser i håndbok 021 Vegtunneler.pdf

1 58 28/03/2017 12:12:49

REN blad 6004 Nettstasjon - Vegtunnel.pdf

1 1872 28/03/2017 12:13:39

Kravspesifikasjon Fresing for vegoppmerking.pdf

1 373 28/03/2017 12:14:21

Ventilasjonsstyring i ettløpstunneler med toveis trafikk.pdf

1 329 28/03/2017 12:15:20

Rettinger i konkurransegrunnlaget-Doffin.pdf

1 73 31/03/2017 13:02:14

Endringskunngjøring.pdf

1 79 31/03/2017 13:06:00

Spørsmål og svar E39 Masfjordtunnelen, tunneloppgradering 5.pdf

5 219 26/05/2017 12:29:18

Referat fra tilbudskonferanse E39 Masfjordtunnelen.pdf

1 602 03/05/2017 11:04:22

Andre gangs rettinger i konkurransegrunnlaget-Doffin.pdf

1 175 03/05/2017 11:06:11

Endringskunngjøring 03.05.2017.pdf

1 79 03/05/2017 11:15:00

Tredje gangs rettinger i konkurransegrunnlaget-Doffin.pdf

1 160 10/05/2017 14:05:34