Publication FolderĀ 

Register interest before you can receive updates on documents.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

Konkurransegrunnlag A-E

(KG Fv7 Hagaås og Liarostunnelen elektro 2017-03-13.pdf)
1 1899 07/04/2017 14:52:17

Veileder til SHA-plan

(Veileder SHAplan.pdf)
1 6027 07/04/2017 14:53:30

Veileder til YM-plan

(Veileder YM-plan_2012-12-17.pdf)
1 851 07/04/2017 14:53:56

Veiledning - ferdigvegdata

(Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB.pdf)
1 1671 07/04/2017 14:54:42

ESPD-skjema

(espd-request.xml)
1 129 07/04/2017 14:58:40

Objektkodeliste kart og NVDB

(D2-4 Objektkodeliste til kart og NVDB.pdf)
1 477 07/04/2017 14:58:42

Tegningshefte for konkurransegrunnlag

(D2-6 Tegningshefte for konkurransegrunnlag 2017-03-13.pdf)
1 71724 07/04/2017 14:59:39

SHA-plan

(D2-7 SHA-plan Fv 7 Hagaås Liarostunnelen - elektro rehabilitering 2017-03-13.pdf)
1 601 07/04/2017 15:00:10

Overordna geoteknisk vurdering

(D2-8 Tek.bygg,Liaros_Enkel geotek. vurdering_N01-A01_signert.pdf)
1 869 07/04/2017 15:01:29

Prosedyre for sikkerhetsgodkjenning

(D2-9 Prosedyre sikkerhetsgodkjennning av Hagaås og Liaros tunnelane.pdf)
1 346 07/04/2017 15:01:57

Utforming av nødstyrepanel, prinsipp

(D2-9 Utforming nødstyrepanel, prinsipp.pdf)
1 484 07/04/2017 15:02:34

Ventilasjonsstyring av ettløpstunneler med toveis trafikk

(D2-9 Ventilasjonsstyring i ettløpstunneler med toveis trafikk.pdf)
1 326 07/04/2017 15:03:18

Rapport TS-inspeksjon Hagaåstunnelen

(D2-10 Rapport TS Inspeksjon Hagaåstunellen.pdf)
1 1569 07/04/2017 15:04:42

Rapport TS-inspeksjon Liarostunnelen

(D2-10 Rapport TS Inspeksjon Liarostunellen.pdf)
1 8571 07/04/2017 15:04:47

Info Aksjonskart Hagaåstunnelen

(Info Aksjonskart Hagaas.pdf)
1 2021 07/04/2017 15:05:46

Info Aksjonskart Liarostunnelen

(Info Aksjonskart Liaros.pdf)
1 1927 07/04/2017 15:06:13

Mal Beredskapsplan tunnel Del 1

(Mal Beredskapsplan tunnel Del 1 Generell del for Region nnnn - Nnnnn fylke.pdf)
1 529 07/04/2017 15:07:01

Mal Beredskapsplan tunnel Del 2

(Mal Beredskapsplan tunnel Del 2 Spesiell del for Nnnnn tunnelen.pdf)
1 802 07/04/2017 15:08:09

Mal Beredskapsplan tunnel Del 3

(Mal Beredskapsplan tunnel Del 3 Teknisk del for Nnnnn tunnelen.pdf)
1 533 07/04/2017 15:08:13

R5-skjema

(R5 skjema.pdf)
1 24 07/04/2017 15:09:39

Sjekkliste til utfylling av R5-skjema

(Sjekkliste til utfylling av R5 skjema.pdf)
1 49 07/04/2017 15:09:44

Oversikt mappestruktur tunnel

(Oversikt mappestruktur tunnel_utvidet.pdf)
1 133 07/04/2017 15:09:47

Fastmerker Hagaås

(FastmerkerFv7Hagaås.zip)
1 71 07/04/2017 15:12:16

Fastmerker Liaros

(FastmerkerFv7Liaros.zip)
1 62 07/04/2017 15:12:20

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegdata til kart og NVDB

(Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB.pdf)
1 1671 07/04/2017 15:12:24