Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

Konkurransegrunnlag A-E

(KG Fv7 Hagaås og Liarostunnelen elektro 2017-03-13.pdf)
1 1899 07/04/2017 14:52:17

Veileder til SHA-plan

(Veileder SHAplan.pdf)
1 6027 07/04/2017 14:53:30

Veileder til YM-plan

(Veileder YM-plan_2012-12-17.pdf)
1 851 07/04/2017 14:53:56

Veiledning - ferdigvegdata

(Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB.pdf)
1 1671 07/04/2017 14:54:42

ESPD-skjema

(espd-request.xml)
1 129 07/04/2017 14:58:40

Objektkodeliste kart og NVDB

(D2-4 Objektkodeliste til kart og NVDB.pdf)
1 477 07/04/2017 14:58:42

Tegningshefte for konkurransegrunnlag

(D2-6 Tegningshefte for konkurransegrunnlag 2017-03-13.pdf)
1 71724 07/04/2017 14:59:39

SHA-plan

(D2-7 SHA-plan Fv 7 Hagaås Liarostunnelen - elektro rehabilitering 2017-03-13.pdf)
1 601 07/04/2017 15:00:10

Overordna geoteknisk vurdering

(D2-8 Tek.bygg,Liaros_Enkel geotek. vurdering_N01-A01_signert.pdf)
1 869 07/04/2017 15:01:29

Prosedyre for sikkerhetsgodkjenning

(D2-9 Prosedyre sikkerhetsgodkjennning av Hagaås og Liaros tunnelane.pdf)
1 346 07/04/2017 15:01:57

Utforming av nødstyrepanel, prinsipp

(D2-9 Utforming nødstyrepanel, prinsipp.pdf)
1 484 07/04/2017 15:02:34

Ventilasjonsstyring av ettløpstunneler med toveis trafikk

(D2-9 Ventilasjonsstyring i ettløpstunneler med toveis trafikk.pdf)
1 326 07/04/2017 15:03:18

Rapport TS-inspeksjon Hagaåstunnelen

(D2-10 Rapport TS Inspeksjon Hagaåstunellen.pdf)
1 1569 07/04/2017 15:04:42

Rapport TS-inspeksjon Liarostunnelen

(D2-10 Rapport TS Inspeksjon Liarostunellen.pdf)
1 8571 07/04/2017 15:04:47

Info Aksjonskart Hagaåstunnelen

(Info Aksjonskart Hagaas.pdf)
1 2021 07/04/2017 15:05:46

Info Aksjonskart Liarostunnelen

(Info Aksjonskart Liaros.pdf)
1 1927 07/04/2017 15:06:13

Mal Beredskapsplan tunnel Del 1

(Mal Beredskapsplan tunnel Del 1 Generell del for Region nnnn - Nnnnn fylke.pdf)
1 529 07/04/2017 15:07:01

Mal Beredskapsplan tunnel Del 2

(Mal Beredskapsplan tunnel Del 2 Spesiell del for Nnnnn tunnelen.pdf)
1 802 07/04/2017 15:08:09

Mal Beredskapsplan tunnel Del 3

(Mal Beredskapsplan tunnel Del 3 Teknisk del for Nnnnn tunnelen.pdf)
1 533 07/04/2017 15:08:13

R5-skjema

(R5 skjema.pdf)
1 24 07/04/2017 15:09:39

Sjekkliste til utfylling av R5-skjema

(Sjekkliste til utfylling av R5 skjema.pdf)
1 49 07/04/2017 15:09:44

Oversikt mappestruktur tunnel

(Oversikt mappestruktur tunnel_utvidet.pdf)
1 133 07/04/2017 15:09:47

Fastmerker Hagaås

(FastmerkerFv7Hagaås.zip)
1 71 07/04/2017 15:12:16

Fastmerker Liaros

(FastmerkerFv7Liaros.zip)
1 62 07/04/2017 15:12:20

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegdata til kart og NVDB

(Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB.pdf)
1 1671 07/04/2017 15:12:24

Referat frå tilbodskonferanse

(Referat Tilbudskonferanse Hagaås Liaros.pdf)
1 95 30/05/2017 08:44:03

Endring 001 tilbodsfase.pdf

1 35 28/06/2017 13:13:20

Vedlegg 1 Endring 001 Tilbudsfase Revidert kap E5 Tilbudsskjema.pdf

1 15 28/06/2017 13:13:25

Vedlegg 2 Endring 001 GAB-fil sprøytebetong.pdf

1 14 28/06/2017 13:13:29