Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

Ingeniørgeologisk rapport Slørdalstunnelen

(Ud900J-GEOL-R05 Slørdalstunnelen konkurransegrunnlag.pdf)
1 14135 12/06/2017 16:03:13

Ingeniørgeologisk rapport Mjønestunnelen

(Ud900J-GEOL-R06 Mjønestunnelen konkurransegrunnlag.pdf)
1 12674 12/06/2017 16:03:45

D2-6 SHA-plan

(SHA-plan - Fv714, Saghølen-Stormyra, Åstfjordkryssinga.pdf)
1 964 15/06/2017 13:22:14

Utslippstillatelse Saghølen - Stormyra

(Utslippstillatelse.pdf)
1 4537 15/06/2017 13:22:17

Reguleringsplan Saghølen - Stormyra_Planhefte_vedtatt.pdf

1 8086 15/06/2017 13:22:16

Objektliste FKBNVDB Fv714 Saghølen-Stormyra.pdf

1 1646 19/06/2017 11:58:00

Ud900K_16221 Åstfjordbrua refraksjonsseismiske undersøkelser.pdf

1 6794 19/06/2017 11:58:03

A-Tegninger_tegningsliste veg & tunnel.pdf

1 441 19/06/2017 11:58:05

B-tegninger.pdf

1 910 19/06/2017 11:58:07

D-Tegninger.pdf

1 1841 19/06/2017 11:58:09

C-Tegninger.pdf

1 6311 19/06/2017 11:58:17

E-Tegninger.pdf

1 1168 19/06/2017 11:58:23

F-tegninger.pdf

1 1054 19/06/2017 11:58:15

GH-Tegninger.pdf

1 15462 19/06/2017 11:58:12

IN-tegninger.pdf

1 4558 19/06/2017 11:58:20

J-tegninger.pdf

1 3467 19/06/2017 11:58:29

K-Tegninger Portaler.pdf

1 3503 19/06/2017 11:58:31

L-Tegninger.pdf

1 6915 19/06/2017 11:58:35

M-tegninger.pdf

1 1581 19/06/2017 11:58:37

N-tegninger.pdf

1 440 19/06/2017 11:58:40

O-Tegninger.pdf

1 4818 19/06/2017 11:58:42

U-tegninger.pdf

1 11005 19/06/2017 11:58:44

V-tegninger.pdf

1 152 19/06/2017 11:58:47

Fv714 Åstfjordkryssinga_Prisskjema for skiltutrustning.xlsx

1 188 19/06/2017 14:22:51

A10-001 Tegningsliste Åstfjordbrua

(A10-001 Tegningsliste.pdf)
2 26 11/07/2017 10:33:38

IN-tegninger Åstfjordbrua.pdf

1 1739 20/06/2017 08:37:24

K-tegninger Åstfjordbrua.pdf

2 3498 11/07/2017 10:40:32

N-tegninger Åstfjordbrua.pdf

1 675 20/06/2017 08:37:29

Skjema_erklaering_ved_bruk_av_UE-eller-innleie_20160212.doc

1 61 20/06/2017 09:34:30

Fv 714 Åstfjordkryssinga kap A-E eks D1.pdf

1 918 20/06/2017 09:34:25

Kunngjøringstekst til Doffin.pdf

1 93 20/06/2017 09:34:28

ESPD-skjema (xml)

(espd-request.xml)
1 130 20/06/2017 09:43:22

I-tegninger

(I-tegninger.pdf)
1 8036 20/06/2017 15:43:31

D1 Fv 714 Åstfjordkryssinga 20170825.pdf

4 4262 25/08/2017 15:03:24

D1 Fv 714 Åstfjordkryssinga 20170825.gab

5 17576 25/08/2017 15:04:28

D1 Fv 714 Åstfjordkryssinga 20170825.xml

5 10313 25/08/2017 15:05:10

Ud900K-GEOT-R7 Datarapport for byggeplan Saghølen.pdf

1 6006 26/06/2017 12:21:35

Ud900K-GEOT-R9 Datarapport for byggeplan Stormyra.pdf

1 4419 26/06/2017 12:21:38

Reguleringsplan Massedeponi og riggområde_høringsutgave.pdf

1 6308 26/06/2017 12:35:15

Addendum 1.pdf

1 23 26/06/2017 12:35:31

Ud900K-GEOT-R6 Prøvepeling Åstfjordbrua.pdf

1 34772 27/06/2017 11:09:04

Ud900K-GEOT-R8 Datarapport for byggeplan Åstfjorden.pdf

1 10515 27/06/2017 11:09:07

VIPS 10000 (fv 714)_20170316.zip

(V 10000_20170316.zip)
1 4682 27/06/2017 12:32:12

V 21000.zip

1 889 29/06/2017 12:47:21

V 22500.zip

1 1529 29/06/2017 12:47:24

V 22600.zip

1 921 29/06/2017 12:47:26

V 23000.zip

1 804 29/06/2017 12:47:29

Addendum 2.zip

1 612 30/06/2017 11:42:38

Samordningsmodell FV714.zip

1 487773 04/07/2017 15:00:31

Arbeid nær høyspent

(Trønderenergi_arbeid nær høyspent.pdf)
1 362 04/07/2017 15:07:11

3D innsynsmodell.zip

1 60625 10/07/2017 15:48:25

Tilbudsbefaring 5.7.2017.zip

1 16755 10/07/2017 15:49:19

Addendum 3.pdf

1 27 11/07/2017 10:53:14

Addendum 4.pdf

1 17 12/07/2017 13:52:59

Addendum 5.pdf

1 143 14/08/2017 15:22:12

IO liste FV714_med skilt juni-17.pdf

1 538 14/08/2017 15:22:15

Lysberegning Slørdalstunnelen rev.22.02.17.pdf

1 141 14/08/2017 15:22:18

Lysberegning Mjønestunnelen rev.22.02.17.pdf

1 140 14/08/2017 15:22:22

Addendum 6.pdf

1 37 22/08/2017 10:49:08

Addendum 7.pdf

1 129 25/08/2017 14:52:44