Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

304771_E1_kap-E.pdf

1 113 19/06/2017 14:47:04

304771_E1_D2-6_SHA-plan.pdf

1 1248 20/06/2017 19:57:41

304771_Vik-Gotevik_VA-ledninger.zip

1 1392 21/06/2017 12:47:38

304771_Vik-Gotevik_Eksist-kabler-linjer.zip

1 2163 21/06/2017 12:47:56

304771_Vik-Gotevik_reg-plan.zip

1 35186 21/06/2017 12:49:04

304771_Vik-Gotevik_Veggeometri.zip

1 1835 21/06/2017 12:49:55

304771_Vik-Gotevik_terrengmodell.zip

1 17899 21/06/2017 12:53:21

304771_Vik-Gotevik_Vips-modell-13000.zip

1 2976 21/06/2017 12:53:48

304771_Vik-Gotevik_Vips-modell-60000.zip

1 169 21/06/2017 12:54:16

304771_Vik-Gotevik_Vips-modell-60100.zip

1 153 21/06/2017 12:54:31

304771_Vik-Gotevik_Vips-modell-60200.zip

1 187 21/06/2017 12:54:44

304771_Vik-Gotevik_Vips-modell-60500.zip

1 159 21/06/2017 12:55:01

304771_Vik-Gotevik_Vips-modell-60700.zip

1 60 21/06/2017 12:55:14

304771_Vik-Gotevik_Vips-modell-61200.zip

1 161 21/06/2017 12:55:27

304771_Vik-Gotevik_Vips-modell-61300.zip

1 124 21/06/2017 12:55:39

304771_Vik-Gotevik_Vips-modell-61500.zip

1 167 21/06/2017 12:55:53

304771_Hesjaslettet_Innmalinger.zip

1 0 21/06/2017 13:00:43

304771_Hesjaslettet_Eksist-kabler-linjer.zip

1 2306 21/06/2017 13:02:07

304771_Hesjaslettet_reg-plan.zip

1 6403 21/06/2017 13:03:14

304771_Hesjaslettet_Veggeometri.zip

1 731 21/06/2017 13:04:40

304771_Hesjaslettet_terrengmodell.zip

1 66188 21/06/2017 13:05:47

304771_Hesjaslettet_Vips-modeller.zip

1 767 21/06/2017 13:10:12

304771_Boadalen_Innmalinger.zip

1 0 21/06/2017 13:13:37

304771_Boadalen_reg-plan.zip

1 26251 21/06/2017 13:14:45

304771_Boadalen_Eksist-linjer-kabler.zip

1 6168 21/06/2017 13:15:27

304771_Boadalen_VA-ledninger.zip

1 7 21/06/2017 13:20:42

304771_Boadalen_veggeometri.zip

1 2087 21/06/2017 13:21:50

304771_Boadalen_Terrengmodell.zip

1 29586 21/06/2017 13:22:41

304771_Boadalen_Vips-modell-68000.zip

1 751 21/06/2017 13:24:11

304771_Boadalen_Vips-modell-68200.zip

1 50 21/06/2017 13:24:22

304771_Boadalen_Vips-modell-69000.zip

1 1194 21/06/2017 13:24:33

304771_Boadalen_Vips-modell-90100.zip

1 958 21/06/2017 13:24:43

304771_Pameldingsskjema-tilbodskonferanse.docx

2 27 21/06/2017 14:03:17

304771_Vik-Gotevik_rigg-marksikring.zip

1 2608 21/06/2017 13:59:26

304771_Hesjaslettet_rigg-marksikring.pdf

1 804 21/06/2017 13:59:47

304771_Boadalen_rigg-marksikring.zip

1 6989 21/06/2017 14:00:04

304771_D2-5_geotekniske-geologiske-rapporter.zip

1 65039 21/06/2017 16:18:12

304771_Boadalen_kartdata.zip

1 20108 22/06/2017 10:04:19

304771_Hesjaslettet_kartdata.zip

1 179336 22/06/2017 10:05:09

304771_Vik-Gotevik_kartdata.zip

1 4860 22/06/2017 10:05:36

304771_dokument_utanom-kap-A-E.zip - revidert iht addendum

(304771_dokument_utanom-kap-A-E.zip)
2 29453 22/09/2017 14:19:22

304771_E1_kap-A-D1.pdf - revidert iht addendum

(304771_E1_kap-A-D1 revidert 20170921.pdf)
3 1424 22/09/2017 14:30:24

304771_Vik-Gotevik_Innmalinger.zip

1 108 29/06/2017 08:16:36

304771_E1_D2_Tegninger-og-supplerende-dokumenter.pdf

1 220 29/06/2017 08:27:09

02_3047741_E1_D1-1_detaljbeskrivelse.gab - revidert

(02_3047741_E1_D1-1_detaljbeskrivelse-20170913.gab)
2 968 13/09/2017 15:25:05

81_Statsbygg-PA802_Tverrfaglig-merkesystem.url

1 0 29/06/2017 08:56:35

82_Prosessgrensesnitt.zip

1 1256 30/06/2017 15:34:16

ESPD-skjema

(espd-request.xml)
1 129 10/08/2017 11:09:11

304771_Referat_Tilbodskonferanse.pdf

1 9463 18/08/2017 16:24:33

Dokument 83 Oversikt Vannledningar Gotevik

(83_304771_Vik-Gotevik_Vannledninger-Gotevik.pdf)
1 1062 30/08/2017 09:26:24

Dokument 84 Utdrag fra kjøpekontrakter med grunneiere

(84_304771_Vik-Gotevik_Utdrag-vilkar-kjopekontraktar.pdf)
2 4045 30/08/2017 13:53:26

Dokument 85 *.TIT og *.NYL-filer

(85_304771_E1_TITogNYL-filer.zip)
1 4 30/08/2017 09:28:03

Kap. A1 revidert 2017-09-21

(304771_E1_A1-Dokumentliste 20170921.pdf)
8 44 22/09/2017 14:31:00

Addendum 1: Spørsmål med svar og meldingar frå byggherre - revidert versjon med oppfølging til spørsmål 5

(304771_E1_Addendum-1 revidert.pdf)
2 103 05/09/2017 10:20:12

Kap. A1 revidert 2017-09-21

(304771_E1_C2-Spesielle-kontraktsbestemmelser-totalentreprise 2017-09-21.pdf)
2 234 22/09/2017 13:41:30

Dokument 86 Løsningsforslag byggegrop søndre forskjering

(86_304771_30180-GEOT-2_Losningsforslag-byggegrop-Vetleoyri.pdf)
1 2232 30/08/2017 14:51:10

Addendum 2 Meldingar frå byggherre 2017-08-30

(304771_E1_Addendum-2.pdf)
2 35 30/08/2017 14:55:37

Addendum 3 Melding frå byggherre - revidert

(304771_E1_Addendum-3 VL-revidert.pdf)
2 66 05/09/2017 10:11:26

Kap. D1-2 revidert 2017-09-15

(304771_E1_D1-2-Funksjonsbeskrivelse 20170915.pdf)
5 449 15/09/2017 10:44:55

Addendum 4 - Spørsmål og svar, meldingar frå byggherre - revidert

(304771_E1_Addendum-4-revidert.pdf)
2 88 11/09/2017 15:38:32

Addendum 5 - revidert

(304771_E1_Addendum-5-revidert.pdf)
2 38 12/09/2017 14:00:33

Addendum 6 HB 601 mm

(304771_E1_Addendum-6 Elektro HB601 mm.pdf)
1 63 11/09/2017 15:41:04

Dokument 15 N601 Elektriske anlegg - revidert snarveg

(15_N601_Elektriske-anlegg.url)
1 0 11/09/2017 15:42:44

TEK17 Byggteknisk forskrift

(79_TEK17-Byggteknisk-forskrift.url)
1 0 15/09/2017 10:50:27

TEK17 veileder

(79_TEK17-Veileder.url)
1 0 15/09/2017 10:50:40

Dokument 02 Datafil med mengder fra kap D1.1, NS3459 - revidert

(02_304771_E1_D1-1_detaljbeskrivelse-20170913.xml)
1 100 13/09/2017 15:26:49

Kap. D1.1 revidert 2017-09-13

(304771_E1_D1-1-Detaljbeskrivelse-20170913.pdf)
1 81 13/09/2017 15:28:41

Kap. A3 revidert 2017-09-15

(304771_E1_A3-Orientering-om-prosjektet-20170915.pdf)
1 273 15/09/2017 09:46:45

Kap. C3 revidert 2017-09-15

(304771_E1_C3-Avtaledokument-20170915.pdf)
1 12 15/09/2017 09:49:40

Addendum 7 Spørsmål, svar og meldingar

(304771_E1_Addendum-7.pdf)
1 123 15/09/2017 10:51:51

Addendum 8 Spørsmål og svar

(304771_E1_Addendum-8.pdf)
1 65 19/09/2017 14:17:26

Addendum 9 - Meldingar frå byggherre

(304771_E1_Addendum-9.pdf)
1 108 22/09/2017 14:29:45