Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

Konkurransegrunnlag

(Konkurransegrunnlag 1,2,4,13,20,21.pdf)
1 532 10/08/2017 12:52:21

Egenerklæringsskjema kvalifikasjon ESPD

(ESPD skjema brøytetjenester Nøtterøy og Tjøme.pdf)
1 82 10/08/2017 12:52:39

Kontraktsmal

(Kontrakt mal.doc)
1 48 10/08/2017 12:52:58

Bilag til kontrakt (oversikt roder Nøtterøy)

(Brøyteroder Nøtterøy.xls)
1 3370 10/08/2017 12:53:36

Bilag til kontrakt (oversikt roder Tjøme)

(Brøyteroder Tjøme.xls)
1 70 10/08/2017 12:53:56

Tilbudsskjema for utfylling (1 per rode som det gis tilbud på)

(Ritkig Vedlegg 1 Tilbudsskjema for utfylling.Rode 13doc.doc)
1 38 10/08/2017 12:54:28