Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

000-Forside_Innholdsliste.pdf

1 151 13/10/2017 13:23:43

001-Del I-Tilbudsforespørsel og konk regler.pdf

3 414 31/10/2017 09:08:45

002-Vedlegg I.1 Svardokument utførelsesentrepriser.pdf

1 274 13/10/2017 13:23:56

003-Vedlegg I.2 Evaluering av entreprenoroppdrag.pdf

1 439 13/10/2017 13:24:02

004-Vedlegg I.3 Referanseliste entreprise.pdf

1 118 13/10/2017 13:24:08

005-Vedlegg I.4 Forpliktelseserklæring .pdf

1 115 13/10/2017 13:24:14

006-Del II- Oppdragsbeskrivelse.pdf

2 523 13/10/2017 13:59:09

007-Vedlegg II.1 Mengdebeskrivelse.zip

1 2721 13/10/2017 13:24:28

008-Vedlegg II.2 Administrative bestemmelser.pdf

1 139 13/10/2017 13:24:34

009-Vedlegg II.3 Hovedfremdriftsplan.pdf

2 69 31/10/2017 09:09:12

010-Vedlegg II.4 SHA-plan .pdf

1 839 13/10/2017 13:24:48

011-Vedlegg II.5 Retningslinjer for FDVU - dokumentasjon.pdf

1 311 13/10/2017 13:24:56

012-Vedlegg II.6 Foreløbig riggplan.pdf

1 210 13/10/2017 13:25:06

013-Vedlegg II.7 Tegninger.zip

1 7260 13/10/2017 13:25:19

014-Vedlegg II.8-Situasjonsplan .pdf

1 1882 13/10/2017 13:25:28

015-Vedlegg II.9 Kart.pdf

1 682 13/10/2017 13:25:36

016-Vedlegg II.10- Geoteknisk grunnundersøkelse .pdf

1 7221 13/10/2017 13:25:46

017-Vedlegg II.11-Miljøgeologiske grunnundersøkelser.pdf

1 10436 13/10/2017 13:25:57

018-Møtereferat fra anbudsbefaring.pdf

1 109 31/10/2017 09:06:50

019-Meddelelse nr. 1.pdf

1 27 31/10/2017 09:07:00