Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

Kvalifikasjonsgrunnlag - konkurranse med forhandling.pdf

1 1699 19/01/2018 13:26:36

espd-request.xml

1 130 19/01/2018 13:31:01

Vedlegg 1 espd.pdf

1 82 19/01/2018 13:31:04

Vedlegg 2 Forpliktelseserklæring.pdf

1 390 19/01/2018 13:29:04

Vedlegg 3.1 Brosjyre vedrørende sikkerhetsautorisering.pdf

1 225 19/01/2018 13:29:15

Vedlegg 3.2 Mal sikkerhetsavtale.pdf

1 324 19/01/2018 13:29:23

Vedlegg 3.3 Skjema for taushetserklæring.pdf

1 122 19/01/2018 13:29:34

Vedlegg 3.4 Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser.pdf

1 691 19/01/2018 13:29:50

Vedlegg 3.5 Egenerklæring sikkerhet.pdf

1 446 19/01/2018 13:29:59

Vedlegg 4.1 Konkurransegrunnlag.pdf

1 1666 19/01/2018 13:31:12

Vedlegg 4.2 Beskrivelse av prosjekt.pdf

1 185 19/01/2018 13:31:35

Vedlegg 4.3 NS 8407 Kontraktsformular.pdf

1 868 19/01/2018 13:30:28

Vedlegg 4.4 Underentreprenører.pdf

1 193 19/01/2018 13:30:37

Vedlegg 4.5 Fullmakt.pdf

1 385 19/01/2018 13:30:46

Vedlegg 4.6 Difis evalueringsskjema.pdf

1 350 19/01/2018 13:30:55

Spørsmål og svar I.PDF

1 427 19/02/2018 14:42:47