Publication Folder 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

01 Torvet Innbydelse til anbudskonkurranse - Følgebrev.pdf

1 462 18/12/2017 08:56:23

02 Dokumentplan TORVET_20180115.pdf

2 141 15/01/2018 14:05:23

03 Konkurransegrunnlag Del 1 A - Konkurranseregler - TORVET.pdf

1 295 18/12/2017 08:56:26

03 a ESPD egenerklæringsskjema xml.xml

1 130 18/12/2017 08:56:27

03 b ESPD egenerklæringsskjema pdf.pdf

1 80 18/12/2017 08:56:29

04 Konkurransegrunnlag Del 1 B- Tilbudsskjema og maler_TORVET.doc

1 668 18/12/2017 08:57:04

05 a Konkurransegrunnlag Del 2 - Oppdragets innhold - TORVET.pdf

1 651 18/12/2017 08:57:06

05 b Vedtatt Innkjøpsreglement Trondheim kommune.pdf

1 259 18/12/2017 08:57:20

Torvet - Tegnings og dokumentliste - BTR2 (1).pdf

2 145 15/01/2018 14:50:42

07 a Tegninger B.zip

1 3905 18/12/2017 09:00:09

07 b Tegninger C.zip

1 13748 18/12/2017 09:00:23

07 c Tegninger F.zip

1 3733 18/12/2017 09:00:14

07 d Tegninger GH.zip

1 24315 18/12/2017 09:00:18

07 e Tegninger TK- G_H_O.zip

1 1644 18/12/2017 09:00:41

07 f Tegninger I. zip.

(07 f Tegninger I revidert 2.zip.zip)
3 12891 15/01/2018 14:52:36

07 g Tegninger J.zip

1 7113 18/12/2017 09:03:22

07 h Tegninger K.zip

1 3763 18/12/2017 09:03:26

07 i Tegninger L.zip

1 1104 18/12/2017 09:03:29

07 j Tegninger O.zip

1 4950 18/12/2017 09:03:32

07 k Tegninger T.zip

1 2500 18/12/2017 09:03:38

07 l Tegninger V.zip

1 29694 18/12/2017 09:03:44

07 m Tegninger Y.zip

1 9288 18/12/2017 09:03:47

09 Beskrivelse NS3420 Torvet - Byggetrinn-2.pdf

1 2181 18/12/2017 09:03:51

10 NS 3420 Torvet-BTR2.gab

1 39456 18/12/2017 09:10:48

11 Boyelister P20-21 - Byggetrinn 2, Torvet.pdf

1 86 18/12/2017 09:10:52

12 Branntekniske premisser-417316-4-RIBr-NOT-001.pdf

1 139 18/12/2017 09:11:29

13 Miljøkartlegging Torvet Toalett-417316-RIGm-RAP-005.pdf

1 4494 18/12/2017 09:11:37

14 Geoteknisk rapport-417316-RIG-RAP-001.pdf

1 800 18/12/2017 09:11:33

15 Geoteknisk notat 02-417316-RIG-NOT-002.pdf

1 406 18/12/2017 09:11:26

16 Geoteknisk notat 03-417316-RIG-NOT-003.pdf

1 201 18/12/2017 09:11:23

17 Geoteknisk notat 04-417316-RIG-NOT-004.pdf

1 196 18/12/2017 09:11:19

18 Komprimering.pdf

1 562 18/12/2017 09:11:16

19 Steinarbeider.pdf

1 643 18/12/2017 09:11:13

20 Setting av platekantstein.pdf

1 318 18/12/2017 09:11:10

21 Bærelag av drensbetong Db16.pdf

1 700 18/12/2017 09:11:02

22 Funksjonstabeller Fordeling VVS =434.001.pdf

1 119 18/12/2017 09:11:05

23 Funksjonstabeller Fordeling VVS =434.002.pdf

1 89 18/12/2017 09:11:08

24 FDV Anlegg sluttdokumentasjon.pdf

1 683 18/12/2017 09:10:59

25 FDV Bygg KS 00002 rev 2 0.pdf

1 424 18/12/2017 09:10:56

26 Objektliste Vegdatabanken.zip

1 1268 18/12/2017 09:10:45

36 Miljoplan_Torvet.pdf

1 556 18/12/2017 09:17:57

37 PA-bok TORVET BT2.pdf

1 518 18/12/2017 09:18:01

38 a SHA Plan Torvet.pdf

1 816 18/12/2017 09:18:05

38 b SHA Plan Torvet- Vedlegg Risikovurdering.pdf

1 595 18/12/2017 09:18:08

39 Tiltaksplan BTR2-417316-RIGm-RAP-006.pdf

1 5144 18/12/2017 09:18:11

40 Datamodeller ifc.zip

1 78188 18/12/2017 09:18:14

Torvet-BTR2 (1).xml

1 32345 03/01/2018 14:06:38

Tilleggsinformasjon 1

(Tilleggsinformasjon 1.pdf)
1 218 16/01/2018 10:02:41

Utgår

(02 Dokumentplan TORVET_20180115.pdf)
1 141 16/01/2018 10:06:03

40 1505 Torvet_3D.ifc.zip

1 5627 16/01/2018 10:03:08

Spørsmål og svar 01 - til Doffin.pdf

1 401 16/01/2018 14:15:30

Referat Orienteringsmøte Torvet - Hovedprosjekt TORVET.pdf

1 390 24/01/2018 09:08:56

Presentasjon Orienteringsmøte 19_01_18.pdf

1 6819 24/01/2018 09:10:11

Spørsmål og svar 02 - til Doffin.pdf

1 412 24/01/2018 09:10:59

Utgår

(Endringliste 1 - Oppgradering Torvet. Byggetrinn 2.pdf)
1 79 02/02/2018 13:28:03

Oppgradering Torvet Byggetrinn 2 (1).gab

1 4776 24/01/2018 14:28:25

Tilleggsinformasjon 2.pdf

1 492 30/01/2018 13:25:26

K-216.pdf

1 78 01/02/2018 09:55:04

Spørsmål og svar 03 - til Doffin.pdf

1 483 01/02/2018 09:55:27

ENDRINGSLISTE_01.pdf

1 109 02/02/2018 13:25:11

Endringsliste_02.gab

1 4684 02/02/2018 13:25:18

ENDRINGSLISTE_02.pdf

1 61 02/02/2018 13:25:23

Spørsmål og svar 04 - til Doffin.pdf

1 492 02/02/2018 14:37:58

Tegning og dokumentliste BT2 REV 2.pdf

1 56 02/02/2018 15:20:36

Tilleggsinformasjon 1-3.pdf

1 500 02/02/2018 15:21:15

Spørsmål og svar 05 - til Doffin.pdf

1 264 07/02/2018 08:46:32