Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

Tilbudsinstruks-Bunntømte overflatecontainere.pdf

1 755 11/01/2018 12:22:44

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon.pdf

1 627 11/01/2018 12:23:05

Vedlegg 2 - Avtale (uutfylt).pdf

1 583 11/01/2018 12:22:48

Vedlegg 3 - Generelle kontraktsvilår.pdf

1 612 11/01/2018 12:22:57

Vedlegg 4.1 - Delkontrakt 1_Pris- og tilbudsskjema.xlsx

1 169 11/01/2018 12:22:54

Vedlegg 4.2 - Delkontrakt 2_Pris- og tilbudsskjema.xlsx

1 25 11/01/2018 12:23:12

Vedlegg 5 - RiG - espd-request.xml

1 130 11/01/2018 12:23:02

Vedlegg 6 - Forpliktelseserklæring.docx

1 20 11/01/2018 12:23:25

RiG - Bunntømte overflatecontainere - Spørsmål og svar.docx

2 83 15/02/2018 09:49:15

Oppskrift nedlasting ESPD.docx

1 89 15/02/2018 09:50:26