Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

Konkurransegrunnlagets generelle del

(1. Konkurransegrunnlag generell del.pdf)
1 252 17/04/2018 10:14:41

Konkurransegrunnlagets tekniske kravspesifikasjon

(2. Vedlegg A1 - Teknisk kravspesifikasjon - riving og utearealer.pdf)
1 426 17/04/2018 10:15:47

Rammetillatelse

(3. Gnr.1 bnr.76 Sætrealleen 3 - Godkjent søknad om rammetillatelse for riving av hele bygget. Tiltakshaver Hurum Eiendomsselskap KF.PDF)
1 227 17/04/2018 10:15:50

Konkurransegrunnlagets miljøsaneringsbeskrivelse

(4. N-rap-002-Miljøsaneringsbeskrivelse Snippen-Tofte.pdf)
1 3588 17/04/2018 10:16:35

Konkurransegrunnlagets miljøtekniske grunnundersøkelse

(5. M-rap-001-1350022298-Snippen, Sætre, Hurum.pdf)
1 1245 17/04/2018 10:17:32

6. Plantegninger.pdf

1 107 17/04/2018 10:17:52

7. Verdivurdering med kart, tegninger, eiendomsopplysninger, områderegulering og bilder.pdf

1 3779 17/04/2018 10:18:11

8. Takstrapport.pdf

1 778 17/04/2018 10:18:26

9. Romskjema.pdf

1 202 17/04/2018 10:18:37

Referat fra anbudsbefaring

(Referat fra anbudsbefaring 2018-04-23.pdf)
1 149 02/05/2018 14:30:47

Skisse utvendig røranlegg

(Skisse utvendig røranlegg.pdf)
1 125 12/06/2018 12:31:00