Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

Konkurransegrunnlag rammeavtale for sakshandsamartenester innan barnevernsfeltet.docx

1 120 17/04/2018 13:16:49

Vedlegg 1 Eigenerklæring om teieplikt.docx

1 66 17/04/2018 13:16:52

Vedlegg 2 Eignerklæring om avvik.docx

1 67 17/04/2018 13:16:59

Vedlegg 3 Eigenerklæring skatt og mva.docx

1 66 17/04/2018 13:16:58

Vedlegg 4 Referanseliste leverandør.xlsx

1 12 17/04/2018 13:16:57

Vedlegg 5 Forpliktelseserklæring underleverandør.docx

1 64 17/04/2018 13:16:56

Vedlegg 6 Prisskjema.xlsx

1 12 17/04/2018 13:16:55

Vedlegg 7 Avtalevilkår.docx

1 103 17/04/2018 13:16:54