Publication FolderĀ 

Register interest before you can download all documents and receive updates. Go back to the notice and click on the blue "Register interest" button.

Documents

Name Status Version Size (kB) Updated

Konkurranseregler.docx

1 783 14/05/2018 15:11:52

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon.docx

1 746 14/05/2018 15:12:14

Vedlegg 2 - Prisskjema.xlsx

1 12 14/05/2018 15:13:36

Vedlegg 3-1 - Leveringspunkter delt opp i kundenr.xls

1 69 14/05/2018 15:13:47

Vedlegg 3-2 - Leveringshistorikk Grannes 2017.pdf

1 61 14/05/2018 15:13:59

Vedlegg 3-3 - Leveringshistorikk Grannes Vinter.pdf

1 121 14/05/2018 15:14:08

Vedlegg 3-4 - Leveringshistorikk Grannes Sommer.pdf

1 109 14/05/2018 15:14:19

Vedlegg 3-5 - Leveringshistorikk Langevatn 2017.pdf

1 61 14/05/2018 15:14:29

Vedlegg 3-6 - Leveringshistorikk Langevatn Vinter.pdf

1 112 14/05/2018 15:14:39

Vedlegg 3-7 - Leveringshistorikk Langevatn Sommer.pdf

1 117 14/05/2018 15:14:49

Vedlegg 4-1 - Standard kontraktsvilkår.docx

1 763 14/05/2018 15:15:02

Vedlegg 4-2 - Kontraktsformular.docx

1 741 14/05/2018 15:15:12

Vedlegg 5 - Bruksanvisning for Det europeiske egenerklæringsskjemaet ESPD.docx

1 1214 14/05/2018 15:15:23

Vedlegg 6 - ESPD skjema xml.xml

1 130 14/05/2018 15:15:34

Spørsmål og svar .docx

1 12 12/06/2018 12:17:30